مهم
مشاهده برنامه کلاسی (بصورت هفتگی بروز رسانی می شود) با توجه به اینکه برنامه کلاسی در سایت سهبا قرار گرفته و متاسفانه بدلیل ترافیک بالای سایت فوق امکان مشاهده برنامه برای دانشجویان مقدور نیست تا زمان رفع مشکل سایت برنامه بصورت هفتگی در این قسمت اعلام خواهد شد
برنامه کامل رشته حقوق (در صورت تغییر برنامه تغییرات را در برنامه روزانه مشاهده نمایید)
برنامه دروس تخصصی دانشجویان ترم اول رشته حقوق

برنامه روزانه

دوشنبه 28/2/94
سه شنبه 29/2/94
چهازشنبه 30/2/94
پنج شنبه 31/2/94

یکشنبه 20/2/94
دوشنبه21/2/94
سه شنبه 22/2/94
چهارشنبه 23/2/94
پنج شنبه 24/2/94
جمعه 25/2/94

دوشنبه 14/2/94
سه شنبه 15/2/94
چهارشنبه 16/2/94
پنج شنبه 17/2/94
جمعه 18/2/94


دوشنبه 7/2/94
سه شنبه 8/2/94
چهارشنبه 9/2/94
پنج شنبه 10/2/94
جمعه 11/2/94

برنامه ارشد زبان شناسی از 4/2 تا 1/3/94 ( با تغییر درس مکاتب)
یک شنبه 30/01/94
دوشنبه31/1/94
سه شنبه 01/02/94
چهارشنبه 02/02/94
پنج شنبه 03/02/94
جمعه 04/02/94


یک شنبه 23/1/94
دوشنبه 24/1/94
سه شنبه 25/1/94
چهارشنبه 26/1/94
پنج شنبه 27/1/94
جمعه 28/1/94
برنامه کلاسی ارشد زبان شناسی از 26/1/94 تا 29/1/94


یکشنبه 16/1/94

دوشنبه 17/1/94
سه شنبه 18/1/94
چهارشنبه19/1/94
پنج شنبه 20/1/94
جمعه 21/1/94


دوشنبه 25/12/1393
سه شنبه 26/12/1393
چهارشنبه 27/12/1393
پنج شنبه 28/12/1393


دوشنبه 18/12/93
سه شنبه 19/12/93
چهارشنبه 20/12/93
پنج شنبه 21/12/93
جمعه 22/12/93

دو شنبه 11/12/93
سه شنبه 12/12/93
چهارشنبه 13/12/93
پنج شنبه 14/12/93
جمعه 15/12/93دوشنبه 27/11/1393
سه شنبه 28/11/1393
چهارشنبه29/11/1393
پنج شنبه30/11/1393

دوشنبه 4/12/1393
سه شنبه 5/12/1393
چهارشنبه 6/12/1393
پنج شنبه 7/12/1393
جمعه 8/12/1393
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر