1397/4/11 دوشنبه فراخوان ثبت نام بیستمین جشنواره جوان خوارزمی
به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان در میان جوانان و ارج نهادن به مقام والای پژوهشگران ، نوآوران و فناوران جوان کشور و نیز تسهیل مسیر تجاری سازی و کاربردی نمودن تحقیقات جوانان کشور کلیه متقاضیان 1/1/62 به بعد میتوانند تا پایان تیر ماه با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.khwarizmi.ir  نسبت به اطلاع از شرایط و ثبت نام الکترونیکی در جشنواره جوان خوارزمی اقدام نمایند   
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار