آرم
1397/8/26 شنبه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول 97 همانند ترم های قبل ضروری است کلیه دانشجویان از روز  22/08/97 تا 24/09/97 جهت ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید به سیستم گلستان مراجعه نمایند
لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی استاد هستند که گزینه بله را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند.
مراحل ارزشیابی در سیستم گلستان : ارزشیابی - استاد - ارزشیابی

راهنمای  ارزشیابی استاد توسط دانشجو
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار