1396/12/14 دوشنبه ضوابط پوشش دانشجویی( دانشجویان دختر و پسر ) بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت مشاهده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پوشش دانشجوئی که رعایت آن توسط کلیه دانشجویان الزامی است اینجا کلیک کنید
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار