1395/10/26 يكشنبه اضافه شدن 4 رشته در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور استان شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 20/9/1395 با ایجاد دوره کارشناسی ارشد رشته های زیر موافقت قطعی نموده است
نام رشته
مرکز
مقطع
علوم قرآن و حدیث
مرکز قاین
کارشناسی ارشد
تاریخ تشیع
مرکز بیرجند
کارشناسی ارشد
برنامه ریزی آمایش سرزمین
مرکز بیرجند
کارشناسی ارشد
روان شناسی تربیتی
مرکز بیرجند
کارشناسی ارشد

لازم به ذکر است پیش از این رشته های زبان شناسی همگانی و زبان و ادبیات فارسی در مرکز قاین دایر بوده است
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما