1397/1/30 پنجشنبه تغییر محل آزمون امتحانات پایان نیمسال دوم96

دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که قصد دارند محل آزمون خود را خارج از مرکز تحصیلی خود قرار دهند جهت انتخاب محل آزمون خود می توانند از تاریخ  01/02/97الی 17/02/97از مسیر زیردرسیستم گلستان اقدام نمایند:

ورود به منوی 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون

توجه 1:دانشجویان بدهکار پس از 24 ساعت  از زمان پرداخت شهریه قادر به انتخاب محل آزمون خود می باشند.

توجه 2:در مراکز تهران جنوب , تهران شمال ,تهران غرب و تهران شرق ,دانشجو  صرفا مجاز به انتخاب یکی از این مراکز مطابق با رشته اجرایی در هر یک از این مراکز می باشد.(فقط برای متقاضیان آزمون در مراکز شهر تهران ، رشته دانشجو در آن مرکز باید فعال باشد و برای انتخاب سایر مراکز و واحدهای سطح کشور این شرط ملاک نیست )

توجه 3:دانشجویان برون مرزی مجاز به انتخاب محل آزمون نمی باشند.

توجه 4 : اگر دانشجویی قصد ندارد که محل آزمون خود را خارج از مرکز تحصیلی خود قرار دهد نیاز به انجام عملیات در این پردازش ندارد.
ضمنا پس از پایان مهلت ذکر شده و همچنین خارج از سیستم گلستان به هیچ وجه امکان تغییر محل آزمون وجود نخواهد داشت .

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار