1396/1/27 يكشنبه تغییر کامل شماره تلفن های مرکز قاین با توجه به عملیات کابل برگردان مخابرات قاین کلیه شماره تلفن های پیام نور مرکز قاین به شرح زیر تغییر یافته است
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی
شماره مستقیم

نمابر

1
.......
ریاست
232
32492012
32492002
2
آقای موحد
معاونت
234
32492001
32492002
3
آقای محمدی مطلق
حراست، کارشناس آموزش
255
32492013
32492013
4
آقای افشاری
رئیس اداری و مالی
245
32492008
------
5
آقای ثالثی
کارشناس اداری و مالی
247
32492008
------
6
آقای هادی زاده
رئیس آموزش
248
32492014
------
7
آقای قربان زاده
کارشناس آموزش
250
32492009
------
8
آقای مظفرزاده
کاربر ارشد و کارشناس فرهنگی
---
32492005
------
9
خانم بسکابادی
برنامه ریزی درسی
257
32492011
------
10
خانم عابدزاده
برنامه ریزی درسی
257
32492011
------
11
آقای رمضانی
خدمات شبکه و کامپیوتر
244
32492010
------
12
آقای اکبرزاده
هیئت علمی و بسیج اساتید
260
32492015
------
13
آقای کارگر
کارپردازی
246
32492008
------
14
خانم مهمی
فارغ التحصیلان
249
------
------
15
آقای قاسمی
فارغ التحصیلان
249
------
------
16
آقای رحمانی
رابط نهاد رهبری
254
------
------
17
خانم آرمانفر
دبیرخانه
256
------
------
18
خانم آرمانفر
کتابخانه
256
------
------
19
آقای رهنما
هیئت علمی برادران
241
------
------
20
آقای غلامی
هیئت علمی برادران
236
------
------
21
آقای نظامی
هیئت علمی برادران
236
------
------
22
آقای جوادی
هیئت علمی برادران
243
------
------
23
اقای نخعی
هیئت علمی برادران
243
------
------
24
اقای زردی
هیئت علمی برادران
236
------
------
25
آقای رهنما
هیئت علمی برادران
241
------
------
26
خانم شرعی
هیئت علمی خواهران
238
------
------
27
خانم مهرپرور
هیئت علمی خواهران
240
------
------
 
خانم مقداری
هیئت علمی خواهران
239
32492007
------
28
خانم مهمی
هیئت علمی خواهران
237
32492007
------
29
خانم سجادی
هیئت علمی خواهران
233
------
------
30
خانم حمیدی بیناباج
هیئت علمی خواهران
235
------
------
31
آقای گندمکار
آبدارخانه
259
------
------
32
آقای اکبرزاده
سرایداری
-----
32492006
------
33
----
نگهبانی ( تلفنخانه)
0
32492004
------
34
----
نگهبانی( تلفنخانه)
0
32492003
------

کد شهرستان جهت تماس از خارج از استان 056 می باشد شما میتوانید علاوه بر شماره مستقیم هر واحد با تماس با تلفن خانه با شماره های داخلی هر واحد تماس حاصل فرمائید .
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما