آرم
1395/10/30 پنجشنبه آزمون مجدد دروس ریزشی نیمسال اول95
آزمون مجدد دروس ریزشی نیمسال اول 96- 95
اعلام زمان برگزاری آزمون مجدد دروس ریزشی
آزمون مجدد دروس ذیل در روز یکشنبه مورخ 03/11/95 ساعت 10:00 صبح برگزار می گردد. از دانشجویان درخواست می شود به کد درس توجه جدی نمایند.
ردیف
نام درس
کد درس
1
نظریه محاسبه   (فقط سوالات تشریحی )
1111416
2
روانشناسی بالینی( آموزش محور)
1217191
3
مکانیک سیالات
1414014
4
مکانیک سیالات و هیدرولیک
1411038
5
اصول علم سیاست
1222302
6
تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
1216315
7
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
1220285
نکات مهم:
1-     امتحان کلیه دروس فوق فقط یکبار برگزار می گردد.
2-     شرکت دانشجویان در آزمون های فوق اجباری نیست.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار