1397/5/24 چهارشنبه نکات مهم امتحانی در نیمسال تابستان 97-96
دانشجویان عزیز:
هنگام شرکت در جلسه آزمون مقررات زیر را دقیقا رعایت فرمائید:
1.      به همراه داشتن کارت دانشجوئی و گزارش 428 اخذ شده از سیستم گلستان الزامی است
2.      حداقل ۳۰ دقیقه قبل از شروع هر آزمون در محل برگزاری امتحانات حضور داشته باشید .
3.      از آوردن کتاب ،جزوه ،یادداشت ،تلفن همراه و هرگونه وسیله الکترونیکی دیگر به جلسه خودداری کنید
4.      با توجه به سربرگ سوالات ،دانشجو مجاز به داشتن ماشین حساب ،کتاب قانون و غیره می باشد.
5.      دانشجویان عزیز دقت نمایید پاسخنامه preprint شده با مشخصات فردی تان تطبیق کند.در صورت وجود هرگونه مشکل مسئول جلسه را در جریان قرار دهید .در غیر این صورت مسوولیت عدم تصحیح پاسخنامه بعهده دانشجو است.
6.       پاسخنامه های خود را تمیز و بدون تاخوردگی نگاه داشته و تحویل دهید.ضمنا به هیچ عنوان دایره های چهار طرف پاسخنامه و بارکد را مخدوش ننموده و محل مشخص شده را با خودکار فقط در کادر مخصوص امضاء نمائید.
7.      پاسخنامه های تستی را فقط با مداد مشکی نرم پررنگ ، پر نمائید. و پاسخنامه های تشریحی را با خودکار آبی تکمیل نمایید.
8.      دانشجویان محترم به تعداد سوالات و زمان آن در سربرگ دقت نموده در صورت مغایرت در تعداد سوالات مراقب را در جریان قرار دهید.
9.      در حین برگزاری آزمون از صحبت نمودن ، نگاه کردن به اطراف و همراه داشتن یادداشت ، خودداری نموده در غیر این صورت با فرد خاطی بر اساس آیین نامه انضباطی برخورد می گردد.
10. نکاتی که مسوولان اجرایی آزمون متذکر شده یا از طریق بلندگو پخش می شود را رعایت نمایید.
11. تکمیل کد سری سوال با توجه به توضیحات مندرج بر روی صفحه اول سوالات توسط دانشجو الزامی می باشد عواقب ناشی از عدم تکمیل یا درج اشتباه کد سری سوال به عهده دانشجو است.
12. دانشجویان موظفند برگ حضور و غیاب را با خودکار امضا نمایند.
13. دانشجویان ترم آخر که به طور همزمان بیش از یک درس امتحان دارند موظفند به مسئول جلسه این موضوع را اعلام و بعد از برگزاری هر دو امتحان جلسه را ترک نمایند.
14. دانشجویان موظفند بعد از پایان زمان آزمون سئوالات را تحویل مراقب داده ،و سریعا ازحوزه امتحانی خارج شوند.
15. دانشجویان معترض به سئوالات پس از پایان هر جلسه آزمون ، حداکثر پس از سه روز ازبرگزاری آزمون اعتراض خود را به سئوالات در سیستم گلستان به آدرس http://reg.pnu.ac.ir ثبت نمایند.
16. دانشجویان پس از مشاهده نمره تشریحی در صورت هرگونه اعتراض می توانند در سیستم گلستان اعتراض خود را ثبت نمایند و اساتید محترم مورد بازنگری قرار دهند.
دانشگاه پیام نور مرکز قاین
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار