مسیر موفقیت در IT ونرم افزار
زمان: دوشنبه 17 آذر 1393
مكان: دانشگاه پیام نور مرکز قاین
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور مرکز قاین مجتمع آموزشی سجاد
نخستین سمینار " مسیر موفقیت در IT  و نرم افزار " روز چهارشنبه 19/9/93 از ساعت 17 الی 19 در محل دانشگاه پیام نور مرکز قاین برگزار خواهد شد
 
امتیاز دهی