همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایثارگران
زمان: دوشنبه 17 آذر 1393
مكان: تهران
برگزار كنندگان: بنیاد شهید و امور ایثارگران
 
امتیاز دهی