یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
زمان: دوشنبه 7 اسفند 1396
مكان: قم
برگزار كنندگان: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم
 
امتیاز دهی