همایش ملی شرکت های دانش بنیان
زمان: چهارشنبه 29 دي 1395
مكان: چابهار
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان
 
امتیاز دهی