همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای
زمان: چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395
مكان: دانشگاه بیرجند
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: دانشگاه بیرجند
 
امتیاز دهی