سالن آمفی تاتر (گنجایش 200 نفر)


سالن اجتماعات (مجموعه علمی فرهنگی امام رضا (ع) گنجایش 1000 نفر)


آزمایشگاههای زیست شناسی و شیمی و فیزیک


مجموعه ورزشی (سیمرغ  ) دارای 2500 متر مربع زیر بنا شامل سالن چند منظوره , سالن بدن سازی , سالن تنیس روی میز , سالن ورزشهای رزمی و سالن شطرنج


استادسرا
ا